Aan het eind van de laatste kolom van Carel Peeters’ artikel over de ideeën van Bas Heijne (VN 44, 2007, pagina 109) is een storende fout geslopen: waar ‘niet te onderkennen’ staat moet ‘niet te ontkennen’ staan.

De betreffende zin moet luiden: ‘Heijne geeft het humanisme zijn tragiek terug door de monsterlijke en afgrondelijke kanten van de mens niet te ontkennen.’