Nieuws!

Zijn wij ons brein? Het boek van Dick Swaab waarin hij dat beweert, is in elk geval een bestseller, en ook het boek De vrije wil bestaat niet van Victor Lamme is een groot succes. Maar doordat de conclusies van geleerden als Swaab en Lamme vaak botsen met de manier waarop wij zelf geloven (of zouden willen) dat onze hersenen werken, roepen zij tegelijkertijd ook veel weerstand op: wij hebben toch sterk het gevoel dat wij ‘zelf’ keuzes maken, en wat moeten we met het idee dat in de baarmoeder al grotendeels wordt bepaald of onze kinderen zullen deugen?

Er zijn natuurlijk ook ‘professionals’ die twijfels uitspreken over het nut van de biochemische benadering, zoals psychiater Jim van Os onlangs nog in Vrij Nederland, maar het is toch vooral interessant om te zien hoe sommige leken zich tegen deze ‘akelige’ theorieën verzetten.

Een mooi voorbeeld van zo’n tirade is het stuk dat schrijfster Marian Donner vorige week in NRC Handelsblad publiceerde en dat afgelopen maandag in...