Fictie

Een hoofdredacteur die een parlementair verslaggever toe blaft: ‘In het bijzonder de VVD moet dezer dagen een sympathieke behandeling krijgen. Daarom heb ik wat onvriendelijke uitlatingen van Den Uyl over Nijpels in je interview voor komende week geschrapt.’ Zo ging dat begin jaren tachtig op de redactie van het Elsevier van dr. Ferry Hoogendijk, de conservatieve hoofdredacteur die zijn politieke netwerk belangrijker vond dan het nastreven van journalistieke kwaliteit. Kort na deze uitbarsting vloog Hoogendijk er als gevolg van een paleisrevolutie (‘herrie om Ferrie’) uit bij het rechtsliberale weekblad.

Tot de redacteuren wier namen te zeer aan het tijdperk-Hoogendijk waren verbonden om te kunnen aanblijven, behoorde Jouke Mulder. De verbittering schreef Mulder van zich af in de ‘literaire thriller’ Het Weekblad, waarin hij zelf figureert onder het alias Philip Winnemuller (‘een bedachtzaam iemand met een sympathiek gevoel voor wellevendheid’), zuchtend onder het bewind van...