Het sterkste verhaal

23-02-2008
Door Jeroen Vullings

Op de site van het Amerikaanse verzendbedrijf Amazon.com wordt hij door enthousiaste lezers van zijn postuum verschenen boek A View of The Ocean (2007) aangeduid als ‘de Hemingway van Holland’ en ‘een sleutelfiguur in het Nederlandse verzet’. Vermoedelijk zou hij hebben moeten glimlachen om zulke mythevorming. Als verteller hield hij zich tenslotte het recht voor de eigen levensfeiten zodanig vorm te geven dat ze het sterkste verhaal opleverden. Wat dat betreft was hij inderdaad tot de laatste snik een zeeman, Jan de Hartog (1914-2002).