In memoriam Hans van Mierlo

In oktober 1981 maakte ik de raarste avond van mijn leven mee. Het ‘vechtkabinet’-Van Agt/Den Uyl zat er nog maar een maand en dreigde nu al te disfunctioneren: premier Van Agt en zijn vice-premiers Den Uyl en Terlouw hadden geen compromis weten te bereiken over de vraag hoeveel bezuinigingen in de regeringsverklaring moesten worden aangekondigd. In de wandelgangen van het Binnenhof en in perscentrum Nieuwspoort wemelde het van de zenuwachtige staatssecretarissen die zich afvroegen of hun laatste uur had geslagen. Diep in de nacht wandelden twee demissionaire ministers binnen om te melden dat het kabinet ten val was gekomen. Ze wekten de indruk dat ze behoorlijk wat hadden gedronken. Uit protest tegen de almacht van het CDA hieven ze liederen als de Internationale (‘Slaafgeboornen, ontwaakt, ontwaakt!’) en de Marseillaise (‘Te wapen, burgers! Vormt uw bataljonnen’) aan. De eerste was Marcel van Dam, toenmalig minister van Volkshuisvesting. De andere:...