De affaire-Herfkens heeft een nieuwe wending genomen nu minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen zich onverwacht hard opstelt. In een brief aan de kamer schreef Verhagen dat hij ‘een formele actie tot terugvordering niet uitsluit.’ De minister baseert zich op ‘nieuwe relevante informatie’ uit het interne UNDP-onderzoek, ‘namelijk dat mevrouw Herfkens bij haar indiensttreding de relevante regelgeving heeft gekregen en voor de ontvangst daarvoor heeft getekend.’

‘Nieuw’ was deze informatie echter niet. In maart schreef Vrij Nederland al (zie ook: Eveline Herfkens; waarom de Nederlandse overheid fout zit) dat iedere werknemer van UNDP bij indiensttreding een verklaring ondertekent dat de werknemer de VN ‘staff regulations and rules’ heeft ontvangen. En in die stafregels staat: ‘Geen staflid zal enig eerbewijs, onderscheiding, gunst, gift of vergoeding van enige overheid accepteren.’

Vorige week in New York legde de minister de lat aanzienlijk hoger...