Zou na een langdurig ziekbed het heldendicht weer herstellende zijn? De Ilias, het Gilgamesj-epos, Karel ende Elegast als voorbeelden voor de hedendaagse dichter? En dat dan nadat Cervantes het genre in de zestiende eeuw al doeltreffend afgeschoten leek te hebben met zijn Don Quichote, waarna het in gewijzigde vorm toch her en der weer de kop opstak (Miltons Paradise lost bijvoorbeeld) om in de negentiende eeuw schijnbaar definitief door de roman te worden weggevaagd.

Ach, ook de moderne tijd kent nog wel wat epische gedichten en het zijn de minste niet die zich eraan waagden, Ezra Pound natuurlijk, T.S. Eliot, Les Murray. Een echte renaissance leek er desondanks niet in te zitten. Toch willen de samenstellers van het jongste nummer van De Gids met een thema-aflevering over epische poëzie ons anders doen geloven. Volgens Fabian Stolk zou het epische gedicht, met bij ons Gorters Mei en Nijhoffs Awater als kredietwaardige pleitbezorgers, zelfs de ruggengraat van de Nederlandse...