Doopsgezind predikant

Er is de laatste jaren een enorme herwaardering voor de Bijbel. De nieuwe bijbelvertaling is een verkoopsucces van jewelste en won vorig jaar de NPS Publieksprijs. Deze week komt het nieuwe boek uit van Jan Blokker en zijn zonen, waarin ze de bijbelteksten vol respect en als belangwekkend cultuurgoed beschrijven. Ook in mijn eigen gemeente merk ik de hernieuwde interesse voor de Schrift. In de doopsgezinde kerk in Amsterdam geeft ik sinds vijf jaar bijbelgroepjes. We zijn ooit begonnen met een man of tien, inmiddels doen er zo’n zeventig mensen mee. Er is zelfs een wachtlijst. De meeste deelnemers zijn begin dertig, grootstedelijk, hoogopgeleid en ze hebben goede banen. Het zijn advocaten, bankiers, organisatieadviseurs, journalisten, kunstenaars.

De deelnemers aan mijn bijbelgroepjes hongeren naar de verhalen, de symboliek en de zingeving van de Schrift. Maar door de ontkerkelijking weten veel mensen van toeten noch blazen. Dat heeft een zeker voordeel: ze...