Poezie: De Buddingh’-prijs

Er zijn van die jaren dat de jury van de Buddingh’-prijs, de belangrijkste jaarlijkse prijs voor poëziedebuten, het zo te zien maar makkelijk heeft. Over winnaars als Elma van Haren (1988), Tonnus Oosterhoff (1990), Anna Enquist (1992) en Ilja Leonard Pfeijffer (1999) kan niemand zich verbazen. Maar er zijn ook jaren waarin de keuze minder voor de hand ligt. Ook de Buddingh’-prijs 2008, die donderdag 18 juni tijdens Poetry International wordt uitgereikt, lijkt geen onontkoombare winnaar op te leveren. De vier genomineerden, Mischa Andriessen, Uitzien met D, Martijn Benders, Karavanserai, Johanna Geels, Tuig, en Tom Van de Voorde met Vliesgevels filter, ontlopen elkaar qua kwaliteit niet veel, niemand stijgt er duidelijk bovenuit, en een achterdochtige volger zou zelfs een zekere correctheid in de jurykeuze kunnen ontwaren: één vrouw, één Vlaming.

Opvallende afwezigen zijn wat mij betreft Annemieke Gerrist met haar her en der geprezen debuut Waar is...