Expositie / Alexander de Grote

In feite weten we heel weinig van de historische Alexander. Na zijn dood in 323 v. Chr. zijn er zo veel verhalen over hem in omloop gekomen, dat geleerden nog altijd discussiëren over de vraag of hij moet worden gezien als de grote veroveraar die met een nietsontziende ambitie de wereld aan zijn voeten kreeg, als de man die alle volkeren wilde samensmeden tot een maatschappelijke en culturele eenheid, of als de pragmaticus die op de puinhopen van het Perzische rijk een nieuw imperium wilde bouwen met gelijke rechten voor Macedoniërs, Grieken en Perzen. De onzekerheid wordt in de hand gewerkt doordat de verhalen van tijdgenoten goeddeels verloren zijn gegaan en we ons moeten baseren op teksten van enkele eeuwen later, toen de mythevorming al goed op gang gekomen was.

Over één kwestie berichten alle schrijvers eensluidend. Zij vertellen dat Alexander was geobsedeerd door de vraag hoe hij zich van de gewone mensen kon onderscheiden. Ze portretteren...