Het medisch beroepsgeheim staat op de tocht. Maar in de strijd tegen fraude delft privacy al veel langer het onderspit. Kennis delen geeft nu eenmaal voordeel.

Als het om een eed gaat, is de ophef nog altijd nét iets groter. En de eed van Hippocrates, die is natuurlijk al helemaal heilig. Het roept dan ook de nodige onrust op, het nieuws dat de politiek aan het medisch beroepsgeheim wil morrelen.

Op dat gemorrel kon je wachten. Al twee jaar wordt gewerkt aan een wet die het mogelijk maakt patiëntgegevens in te zien bij een redelijke verdenking van fraude met uitkeringen. Want laat het woord fraude vallen en je hebt de publieke opinie al vlug mee.

Maar voor veel artsen blijft het natuurlijk onverteerbaar: het druist in tegen een van de kernprincipes van hun vak. Hun felle kritiek zal de scherpe randjes er waarschijnlijk nog wel van afhalen. Dan volgt er een compromis, waarbij we een beetje meer fraudeaanpak krijgen en een beetje minder beroepsgeheim. Voorlopig dan. De aanpak...