Uit het leven

Hein Ehrhardt, op 23 maart op 83-jarige leeftijd in Leeuwarden overleden, was een Zeeuwse waterbouwkundig ingenieur die in Friesland carrière maakte. Hij noemde zichzelf een geslaagde allochtoon en werd ereburger van Leeuwarden. Hij zette zich in voor de publieke zaak als bestuurder van talloze stichtingen en organisaties, van wereldwijd Watermanagement tot het ‘poepie chique’ Old Burger Weeshuis, waar hij eens per jaar de pommeranten (prominenten) ontving en de eeuwenoude reglementen bij de tijd bracht. Reizen was zijn grote passie en op een wereldkaart die op de wc hing, stipte hij de bijna honderd landen aan die hij had bezocht.

Toen hij eind vorige eeuw als amateur genealoog meer wilde weten over een voorvader die als scheepskapitein in 1840 op reis naar Suriname uit de mast was gevallen en was verdronken, ontdekte hij diens portret, gemaakt door een Surinaams kunstenaar. Een prachtige reden om naar Suriname te gaan. Maar vrijwel al het werk van de vergeten...