Fotodocument / Het archief van Herman Selleslags

Het moet het midden van de jaren zeventig zijn geweest. Herman Selleslags en ik maakten voor Vrij Nederland een reportage over de teloorgang van de Waalse staalindustrie. Tienduizenden arbeiders waren hun baan kwijtgeraakt, het lijdende en strijdende proletariaat klitte bij elkaar in het Maison du Peuple en zette het op een zuipen. Honderd jaar na Emile Zola was er nog niet zo gek veel veranderd.

Maar het waren tegelijkertijd gouden jaren voor het Waalse socialisme. In het gemeentehuis van Flémalle zaten we te antichambreren voor een interview met bur­gemeester André Cools, de toenmalige godfather van de Parti Socialiste. Vandaag zou bij zo’n interview een karakteristiek, mooi uitgelicht portret staan van de geïnterviewde, maar Selleslags had zijn foto al gemaakt toen het interview nog moest beginnen.

De burgemeester heeft zijn sjerp om. Mannen met doorgroefde koppen drentelen om hem heen. Wat zou die man met zijn pet komen...