W.F. Hermans is dood, al tien jaar. Leeft zijn oeuvre nog? Welke schrijvers zien hem als geestelijk (groot)vader? Op zoek naar de sporen van de schrijver die niemand naast zich duldde.

Tien jaar na het overlijden van W.F. Hermans verschijnt op 4 november het eerste deel van het Verzameld Werk. Vierentwintig delen heeft uitgeverij de Bezige Bij op stapel staan, te verschijnen over een perio­de van elf jaar. Het Literair Productiefonds heeft er niet minder dan drie ton subsidie voor over. En er is meer. Een biograaf is aangesteld, Willem Otterspeer. Hij heeft zich net door vijftig verhuisdozen correspondentie heen gelezen en verwacht over ruim een jaar te kunnen beginnen met schrijven. De NPS zendt in november de tweedelige documentaire W.F. Hermans. Een overgevoelige natuur uit van Jan Bosdriesz en Max Pam. We zien Pam eerbiedig de neus in een plastic zak steken waarin de directeur van het W.F. Hermans-instituut wat lucht uit de werkkamer van WFH bewaart. Het literair...