12-01-2008
Floris Cohen

In 1672 kreeg Robert Hooke, de gerespecteerde ‘Curator of Experiments’ van de Royal Society, een artikel te lezen dat was ingezonden door ene Isaac Newton. Wij vandaag de dag kennen dat artikel als de baanbrekende ontdekking dat het zonlicht is samengesteld uit alle kleuren van de regenboog. En we erkennen Newton als de grote pionier van de experimentele precisie-waarnemingen aan het prisma dat zijn inzichten bevestigde. Maar Hooke las glad heen over Newtons centrale stelling, en merkte knorrig op dat hij al die experimenten van deze Newton allang zelf had uitgevoerd.

Slecht lezen komt niet alleen in de geschiedenis van de natuurwetenschap voor. Ook een boek dat over die geschiedenis gaat, kan dat lot te beurt vallen. In zijn erudiete beschouwing bespreekt Philip Blom in VN van vorige week een ander boek dan ik geschreven heb. Wat ik in De herschepping van de wereld heb willen laten zien, is onder meer dit: in de 17e eeuw heeft de moderne...