Een nietszeggend rapport over moslims was groot nieuws. Hijgend gaven alle kranten er hun eigen draai aan.

De Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama zei het onlangs treffend. Voorheen had je de feiten, waarover je in diverse media desgewenst diverse meningen tot je kon nemen. Tegenwoordig zijn zelfs de feiten gekleurd. Fraaie illustratie van zijn stelling bood het cijfergegoochel rond het rapport Salafisme in Nederland van het Amsterdamse Instituut voor Migratie en Etnische Studies dat eind vorige week verscheen. Belangrijkste nieuwtje: ons land telt acht procent ‘streng orthodoxe moslims’. En zie. In de ene krant werd het percentage omgerekend tot 72.000 gelovigen, in de andere tot 53.000, weer een ander hield het op 40.000 tot 65.000.

Was dat al wonderlijk, nog wonderlijker was de berichtgeving over de rest van het rapport. Het valt allemaal reuze mee, hield NRC Handelsblad zijn lezers voor. ‘Studie: salafisten geen gevaar voor democratie,’ luidde de kop op de voorpagina....