09-04-2008
De KB, de universiteitsbibliotheek van Leiden en verschillende andere bibliotheken hebben hun mooiste boeken beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling Stad van boeken in de Lakenhal in Leiden.

Het is een overzicht van de geschiedenis van het boek in Leiden, dat met zijn universiteit lange tijd een toonaangevende rol speelde in de boekproductie in Nederland. Van mooie handschriften en oude decreten van het stadsbestuur tot het Discours de la Methode van Descartes, en van de opkomst van de boekdrukkunst tot het einde van de zelfstandige uitgeverijen in Leiden. De Lakenhal laat prachtige bijbels en dikke wetenschappelijke werken zien, maar ook kinderboeken en tijdschriften.