Inside Job is ook een mooi staaltje onderzoeksjournalistiek. De film bevat spannende onthullingen over de intensieve lobby van de financiële sector, die er ook in slaagde topeconomen aan de universiteiten te masseren om deregulering te bepleiten. Neem Glenn Hubbard, directeur van de Columbia Business School. Als commissaris bij vele financiële ondernemingen verdiende hij miljoenen. In opdracht van Goldman Sachs schreef hij een jubelend verhaal over hoe afgeleide financiële producten risico’s verspreiden en de wereld veiliger maken. Een van de hoogtepunten uit de docu is het moment waarop hij gevraagd wordt naar zijn financiële belangen. ‘Dit is geen kruisverhoor. U heeft nog drie minuten.’

Een vrolijk verhaal is Inside Job niet. Sinds de crisis heeft de financiële lobby haar budget alleen maar opgevoerd, horen we in de film. En: ‘De mannen en instituties die de crisis hebben geschapen, zijn nog steeds aan de macht.’