Sytze Faber, oud-Kamerlid voor het CDA, oud-burgemeester van Hoogeveen en nu columnist van het Friesch Dagblad, weet wat het is om met hoon te worden overladen. Als Kamerlid hoorde hij ooit bij de ‘loyalisten’ die liever met de PvdA dan met de VVD regeerden, en vonden dat het centrum-rechtse kabinet-Van Agt/Wiegel niet akkoord moest gaan met plaatsing van kruisraketten in Nederland. Het kwam hen op bittere verwijten te staan. Fractiegenoten maakten Faber en de zijnen uit voor ‘kwaadaardige intriganten’ en ‘achterbakse sujetten’. Het conservatieve deel van de achterban betichtte hen van ‘heulen met de vijand’.

Ook als burgemeester doorstond Faber heel wat stormen. Zijn huwelijksperikelen kwamen voluit in het nieuws. Toch viel dat in het niet bij wat de politicoloog uit Wonseradeel de afgelopen weken heeft meegemaakt. Faber ondertekende het manifest ‘Wij staan voor onze grondrechten’, een initiatief van CDA’ers die niet helemaal begrijpen waarom partijleider...