Stromen de pleinen vol Nederlanders, scanderend: China, bedankt! China, bedankt! China, China, China bedankt! Neen. Er waren zelfs respectabele nieuwsbrengers die het vertikten om een woord vuil te maken aan de publicatie van China and the Dutch Economy van het Centraal Planbureau.

Toen CDA-fractievoorzitter Ma-xime Verhagen steen en been klaagde dat de energierekening wel vijfendertig euro per huishouden steeg omdat de olie zo duur is, ja, toen stonden de kranten bol. Dat het erg is, en de schuld van de Chinezen bovendien, omdat die een onstilbare honger hebben naar grondstoffen. Het belangrijkste nieuws, intussen, is dat door de opkomst van China het gemiddelde Nederlandse huishouden per jaar driehonderd euro goedkoper uit is. De studie van het CPB analyseert nuchter en kwantitatief wat de opkomst van China betekent voor de Nederlandse economie. Die gevolgen staan in schril contrast met het beeld dat doorgaans wordt opgeroepen. Wat klopt aan het beeld: de Chinese economie...