In het manuscript dat Verkijk Mulisch toestuurde, was nog sprake van twee bejaarde getuigen – van wie één anoniem – die zich menen te herinneren dat de toen dertienjarige Mulisch in Haarlem op straat liep in het uniform van de Nationale Jeugdstorm, de jongerenorganisatie van de NSB. In de definitieve versie schrijft Verkijk dat hij zijn verhaal op vijf informanten baseert, ‘en er is nog een zesde die zich terugtrok uit angst voor publiciteit’.

Maar als de eminente letterkundige inderdaad lid van de Jeugdstorm was, zou dit moeten blijken uit stukken die het Nationaal Archief in Den Haag beheert. Vorige week kon dit ­instituut nog geen uitsluitsel geven over de aanwezigheid van een zogeheten ‘persoonsdossier’ over Mulisch. Inmiddels is dit mysterie opgelost.

In het omvangrijke Centraal Archief Bijzondere Rechtsple­ging, waar zich de rapporten bevinden over honderdduizen­den Nederlanders die fout waren in de oorlog, komt de naam Mulisch niet voor. Het instituut...