Censuur!

Een maand of twee geleden maakte de liberale europarlementariër Jules Maaten per e-mail een afspraak met een in Peking wonende aids-activist. De politicus kwam er snel achter dat hij zich inliet met een onderwerp dat in de Chinese volksrepubliek tot de moderne taboes wordt gerekend. ‘Homoseksualiteit, aids, prostitutie en drugs bestaan daar formeel niet,’ concludeert hij. ‘De man met wie ik aan het mailen was, had ternauwernood op de send-toets van de computer gedrukt, of zijn telefoon ging. De geheime dienst belde hem op met de waarschuwing dat het ongepast was om met buitenlanders over aids te praten.’

Uiteindelijk slaagde Maaten er in om toch een ontmoeting met de activist te arrangeren, zij het in een semi-illegale atmosfeer en onopvallend gadegeslagen door mannen in regenjassen. Het incident was het zoveelste bewijs voor de wankele status van de internettende burger die probeert aan de dictatoriale knoet te ontsnappen. Bovendien doet het voorval vermoeden dat de...