Er zijn internationaal zeker 19 grote onderzoekscommissies à la Davids aan het werk geweest, de kleine onderzoekjes niet meegerekend.

Parlementaire commissies, onafhankelijke commissies, afhankelijke commisies misschien, en steeds rijst de vraag: waarom doen ze dat onderzoek eigenlijk?

Deed Nederland militair mee of niet? Zo ja, was dat passief meedoen of actief meevechten? Hoe goed of slecht werkten onze inlichtingendiensten?

Klopt het dat ze tot een zelfstandige toets van het materiaal van de buitenlandse zusterdiensten in staat waren? Daarbij gaat het om de feiten.

Ze worden ingesteld ter wille van de democratie. In een keurig land moet het in parlement verantwoording worden afgelegd over alles, en zeker over oorlog en vrede. Artikel 100 van de Grondwet zegt dat een buitenlandse operatie aan het parlement gemeld moet worden. Niet allemaal: als het gaat om pure zelfverdediging niet, nood breekt wet, maar als het gaat om inzet van de krijgsmacht ter bevordering van de...