Roman / Leon de Winters ‘VSV’

Pageturners, dicht op de maatschappelijke actualiteit ge-schreven, met een internationale setting. Vintage Leon de Winter: spanning, vaart, een sterke plot, superieur ­entertainment en vitaliteit. En ja, stilistisch geeft hij altijd mee in z’n toegankelijk en filmisch ge-schreven popular fiction, maar compositorisch biedt hij geraffineerd tegengas. Een rechttoe rechtaan verteller is hij nooit geweest; zijn beste romans zijn virtuoos geconstrueerde spiegelpaleizen.

Het bovenstaande is in de loop der jaren uit m’n pen gevloeid. Noblesse oblige, dacht ik. Was me dat schrikken bij VSV of Daden van onbaatzuchtigheid. VSV is erbarmelijk geschreven en gecomponeerd en de beoogde suspense wordt met langdradige uitweidingen stelselmatig tegengewerkt. Uitlezen was een karwei. Naverteld is de intrige krankjorum, maar dat is vaker zo bij De Winter-romans en door z’n vakmanschap wist hij dat bezwaar altijd te neutraliseren – ditmaal niet. Samenvattingen zijn...