VVD-fractieleider Zijlstra uit zijn zorg over het functioneren van het parlement. Een lachertje.

Halbe Zijlstra als staatsrechtgeleerde. Het is nog even wennen.

Woensdag waarschuwde de VVD-fractieleider op de opiniepagina van de Volkskrant dat de Tweede Kamer druk bezig is zijn wapens bot te maken: tientallen mondelinge vragen, tal van spoeddebatten, veel te veel moties waaronder een niet onaanzienlijk deel van afkeuring of wantrouwen. ‘Denken de collega’s echt dat bewindslieden dat nog serieus nemen?’, vroeg Zijlstra retorisch over de honderden moties die nu nog even snel vóór het reces door de Kamer worden behandeld.

De politieke denker in Halbe Zijlstra lijkt definitief uit de kast gekomen. De VVD-fractieleider maakt zich zorgen over het functioneren van het parlement. In april haalde Zijlstra in de Telegraaf al uit naar de ‘overkant’. De Eerste Kamer moest wat hem betreft ophouden de Tweede Kamer te imiteren en terug naar zijn ‘authentieke rol’ op afstand. Anders kon de senaat beter worden opgeheven.

Tot dusver viel de VVD-fractieleider in het politieke debat toch vooral op door stevige rechtse taal

Opvallend, want tot dusver viel de VVD-fractieleider in het politieke debat toch vooral op door stevige rechtse taal of zelfs enig zichtbaar genoegen als het ging over harde bezuinigingen. Bijna iedereen in Den Haag is al dolblij als in deze crisis de norm van drie procent begrotingstekort nog een beetje in zicht blijft, Zijlstra wil er gewoon onder zitten.

Het zijn belangwekkende kwesties die Zijlstra aan de orde stelt. Voor beide Kamers van het parlement blijkt terughoudendheid al decennia een lastige opgave. Toch doet het een beetje pompeus aan dat juist Zijlstra in de voetsporen probeert te treden van Rudolph Thorbecke, de grote 19de eeuwse liberale leider. Als regeringspartij is het natuurlijk vooral de VVD die last heeft van een overactief parlement.

Maar zijn ‘aftrap voor de discussie’ is echt een lachertje. Zijlstra stelt voor de grens van een ‘spoeddebat’ van 30 Kamerleden te verhogen naar 50 leden. ‘Zo wordt voorkomen dat de VVD (en andere fracties van 30 leden of meer) in haar eentje zo’n debat kan aanvragen.’ Een merkwaardige motivatie: het kwam deze kabinetsperiode geen enkele keer voor dat VVD of PvdA (de andere partij met meer dan 30 fractieleden) zo’n debat aanvroeg. Zijlstra wil het kleinere oppositiepartijen dus moeilijk maken. Of hij moet er serieus mee rekening houden dat zijn eigen partij binnenkort in de oppositiebanken verdwijnt.