Nederland heeft geen allochtonenliteratuur, Nederland heeft schrijvers. En een groter woordkunstenaar dan Hafid Bouazza bestaat niet in de tegenwoordige Nederlandse literatuur.

In de literatuurgeschiedenis Nederlands die mijn dochter op haar middelbare school moet gebruiken, is het slothoofdstuk gewijd aan ‘de moderne tijd’. Nu moet ik daar wel meteen bij vertellen dat die bewuste editie in 1999 verscheen, dus modern is in dat licht een relatief begrip: alles wat zich in de literatuur voltrok in deze eeuw staat er niet in. Kun je anders verwachten? Modern komt er in literatuurgeschiedenissen altijd nogal bekaaid vanaf. De canon is wars van de waan van de dag. De literatuurgeschiedenis die ik als scholier in de late jaren zeventig van de vorige eeuw moest gebruiken, hield zo ongeveer op bij de Vijftigers, met als toegift een schrale alinea over Jan Cremer op z’n motorfiets.

Maar goed, de moderniteit in dit leerboek voor de scholieren van nu trekt voorbij via ‘postmoderne...