Den Haag

‘De Nederlandse politiek heeft zich van zijn beste kant laten zien,’ sprak premier Rutte tevreden. ‘Het is ongekend in de parlementaire geschiedenis wat hier is gebeurd.’ Op 26 april 2012 aanvaardde een meerderheid van de Tweede Kamer het Lenteakkoord dat moest waarborgen dat het begrotingstekort onder de drie procent bleef. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie tekenden voor maatregelen als de verhoging van de btw op luxeproducten, de nullijn voor ambtenaren en de versoepeling van het ontslagrecht.

Niet iedereen was blij met de reddingsboei voor de liberale premier. Wilders, net uit het Catshuis weggelopen, noemde het Lenteakkoord ‘drie keer niks’. Er werden maatregelen genomen ‘die de mensen hard raken’. En dat allemaal op gezag van de ‘bureaucraten in Brussel’. Maar ook de linkse partijen PvdA en SP verwierpen het bezuinigingspakket. Emile Roemer moest niets hebben van de verhoging van de AOW-leeftijd, Diederik Samsom vond dat de ‘pijn niet...