Woorden van bemoediging, begrip voor ongeduld en teleurstelling, de boel bij elkaar brengen, ondanks oorlog, tanende suprematie, crisis en diepe verdeeldheid, zelfs haat – Barack Obama moest deze week in zijn tweede State of the Union diep gaan om over de hoofden van de volksvertegenwoordiging heen zijn volk en de meekijkende wereld weer wat van die oude hoop te geven. Meer nog dan om woorden draait het om beeld. En dus om het haar. Eerst verbaasde iedereen zich erover hoe snel hij, na de inauguratie van 2009, grijs was geworden. Obama maakte er nog een grapje over: ‘Veranderen is moeilijk. Daarom heb ik zo veel grijs haar.’ Vanaf dat moment zijn er echte ‘Obama-haarkijkers’. Bij het staatsbezoek van de president van China meenden zij te zien waar zij al zo lang naar uitkeken: het haar is minder grijs. Je moet even goed kijken, maar dan kom je toch tot de conclusie dat de president van de VS een kleurspoelinkje heeft gekregen. Het wachten is op een officiële bevestiging van het...