Wij zaten rond de tafel voor een radioprogramma, atheïsten onder elkaar. Wij geloofden dus ‘in niks’, kun je stellen, maar binnen de kortste keren kregen we discussie over hoezeer we niet in God geloofden. Helemaal, consequent en fundamenteel niet, of toch meer vrijetijdachtig niet.

Dat werd nog een heel debat, waaruit ik in ieder geval één conclusie zou willen trekken die mij ook wel aanstaat: het sektarische zit de mensen in het bloed, wij zijn van huis uit allen protestanten, zozeer zelfs, dat wij voor een splitsing of afscheiding God niet eens nodig hebben.

In dat gezelschap was ook Etienne Vermeersch aanwezig, de filosoof en ethicus die dit jaar door honderd prominente Belgen werd uitgeroepen tot ‘de meest invloedrijke intellectueel van Vlaanderen’.

Zo’n man die bijna eigenhandig de abortus- en euthanasiewet in België in elkaar heeft gedraaid. Als ik zeg ‘invloedrijk’ moet je echt denken aan de minister-president en de koning die hem bellen.
Ik had mij...