Wereldfoto

De delegaties van vierenveertig deelnemende landen zijn bijeen op 15 juni 1907 in de Ridderzaal te Den Haag voor de Tweede Haagse Vredesconferentie. Vier maanden later, op 18 oktober 1907 – deze week dus honderd jaar geleden – tekenden zij een aantal verdragen die beschouwd worden als het begin van het moderne oorlogsrecht. Zo werd vastgelegd hoe men een oorlog moest beginnen, en wat de rechten en plichten waren bij het oorlogvoeren te land. Daarin stond onder meer dat men een krijgsgevangene humaan moest behandelen. De bijeenkomst was een vervolg op de eerste Haagse conferentie van 1899, een derde had moeten plaatsvinden in 1914. Toen was inmiddels echter de Eerste Wereldoorlog uitgebroken, waar meteen veel van de opgestelde regels – zoals het verbod op het gebruik van chemische wapens – werden gebroken.