Vertaalde non-fictie / Reportages uit Tsjetsjenië

De Poolse journalist Wojciech Jagielski (1960) weet doorgaans waarover hij het heeft. Hij schrijft voor de invloedrijke kwaliteitskrant Gazeta Wyborcza, is BBC-medewerker, werkt freelance voor Le Monde, was een protégé van wijlen journalist, schrijver en dichter Ryszard Kapuscinski en ontving bovendien zowel de Józef Tischnerprijs als de Dariusz Fikusprijs, de meest prestigieuze Poolse onderscheiding voor journalisten. Zijn werkterrein beslaat de meest complexe en onoverzichtelijke oorlogsgebieden ter wereld. Eerder werd zijn relaas over de oorlog in Afghanistan Bidden om regen vertaald, en afgelopen week verscheen de Nederlandse uitgave van zijn Torens van steen, een reportage over het conflict in Tsjetsjenië.

Voor wie even vergeten is hoe het zat met Tsjetsjenië: rond 1860 kwam de noordelijke Kaukasus onder bestuur van de Russische tsaren, die zich schuldig maakten aan etnische zuiveringen. Na de Russische burgeroorlog...