Wat verwacht je van het Irak-onderzoek van de commissie-Davids?
J.W. de Z.

Het is mij niet duidelijk wat er onderzocht gaat worden. Dat Nederland overwoog om aan de inval van 2003 mee te doen, maar daarvan afzag? Dat een handjevol Nederlandse militairen even in Irak heeft gediend, en dat daarvoor een gerechtelijke basis ontbrak? Dat als wij niet naar Irak waren gegaan, Eric O. niet in Irak had kunnen schieten en de Nederlandse staat duizenden euro’s schadevergoeding die aan Eric O. zijn betaald voor iets beters had kunnen gebruiken? Stel dat de Verenigde Naties, ergens in januari of februari 2003, een resolutie hadden aangenomen – de Verenigde Naties nemen wel vaker irrationele resoluties aan – waarin had gestaan dat Saddam met geweld mocht worden verwijderd, was er dan een juridische basis geweest voor deelname van Nederland aan operaties in Irak?

Je hoeft geen neoconservatief te zijn om te menen dat de Verenigde Naties niet zo heel veel effectiever zijn dan de Volkerenbond.

Het...