Omdat mijn probleem niet bespreekbaar is gebleken met mijn vriendinnen richt ik mij tot u. Wordt impotentie veelal uitgebreid besproken, ook potentie kan tot problemen leiden. Hoewel ik geniet van zijn aandacht en hij alles aanvoelt wat ik seksueel nodig heb, lijdt mijn nachtrust eronder en dit werkt door in mijn dagelijks leven. Ik ben me er van bewust dat het een luxeprobleem is, maar hoe zeg ik hem dit zonder enige schade aan de relatie toe te brengen?
Nelly

Wees niet bevreesd, Nelly. Dit probleem zal niet lang duren. Overigens kunt u altijd zeggen: ‘Nu even niet, laten we een intelligent gesprek voeren.’

In VN 02 schreef u dat een van uw goede voornemens is om in april dit jaar een seksueel experiment uit te voeren. Dit vind ik interessant, want ik heb als goede voornemen om, na jaren van desinteresse mijnerzijds jegens het andere geslacht, me weer eens op dat pad te begeven. En aangezien voor seksuele interactie vaak minstens twee personen nodig zijn, wil ik me bij dezen...