Can I ask for love?
– Joris

Moet dit in het Engels? Het ligt eraan aan wie u de vraag stelt, maar in het algemeen is vragen om liefde geen sterk uitgangspunt. Tenzij voor u liefde hetzelfde is als liefdadigheid. U bedelt, maar u wilt geen geld, u wilt liefde.

Als u liefde wilt, zou ik oprecht veinzen dat u geen liefde nodig heeft. Dat is de beste manier om de ander ertoe te brengen van u te houden.

Is het kwaad altijd banaal?

In haar boek over Eichmann, meen ik, heeft Hannah Arendt het over de banaliteit van het kwaad en zoals het bijvoeglijk naamwoord kafkaësk gebruikt wordt door mensen die nog nooit een letter hebben gelezen van Kafka, zo beginnen mensen die niet eens weten wie Hannah Arendt was regelmatig over die banaliteit.Arendt deed deze uitspraak in de context van een verhandeling over de industriële vernietiging van de Joden.

Het begrip kwaad heeft religieuze, op zijn minst manicheïstische connotaties. Dat maakt het begrip ‘kwaad’ problematisch.Arendt bedoelde onder...