Wat zijn volgens u de beste argumenten tegen de korting op de kunstensector?
– M.v.B., Den Haag

Dat de bezuinigingen niet veel opleveren. Dat er meer ideologie en symboliek achter zit dan economische argumenten. Er wordt 0,2 miljard euro bezuinigd. Dat bedrag verhoudt zich tot het begrotingstekort als een magere fooi tot de rekening.

Werden uw boeken ook wel eens gesubsidieerd en heeft u dat geld dan later teruggegeven aan ons, de belastingbetaler?
– G. te Z.

Ik heb nooit aanvullende subsidie aangevraagd voor mijn boeken. Maar uw vraag smeekt om een exact antwoord. Voor mijn eerste roman Blauwe maandagen uitkwam, heb ik van het Amsterdams Fonds voor de Kunst twee keer een schrijfopdracht voor een toneelstuk ontvangen. Dat is vermoedelijk subsidie. In totaal gaat het om een bedrag van omgerekend circa 5000 euro. Uitgeverijen buiten Nederland kunnen voor de vertaalkosten van mijn werk subsidie aanvragen in Nederland. Deze regeling geldt alleen voor de eerste twee boeken die de...