Aangezien u de vorige keer rijkelijk om deze vraag heen draaide, zal ik hem u directer stellen: waarom schrijft u? U dacht dat ik een aantal zaken door elkaar haalde, terwijl ik werkelijk suggesties maakte van motieven: mysterieus inherente drang, noodzaak of gemakzucht; hebzucht of stiekem toch om intellectuele kracht uit te oefenen op de lezers. U kunt overigens een nuancering van het laatste maken zodat uw eerdere citaat er nog mee strookt.
– Maarten Hoedjes

Het antwoord op de vraag waarom ik schrijf zou in mijn boeken te vinden moeten zijn. Aangezien ik mij in de eerste plaats als romanschrijver zie, zou ik zeggen dat dat antwoord in de eerste plaats in mijn romans te vinden zou moeten zijn. Elk antwoord dat ik hier kan geven – om niet gek te worden, om me van de straat te houden, om de wereld te verbeteren, om macht uit te oefenen, om wraak te nemen – zou een grap zijn waarin wellicht een kern van waarheid schuilt.

Ik meen ook dat de vraag waarom schrijver X of Y schrijft...