Bent u op de hoogte van Wim de Bies nieuwe betrekking als nationale mental coach? Zo ja, ziet u, als mensendokter, deze coach als een bedreiging of juist een verrijking?
Sander Steijn, Amsterdam

Toen ik een jaar of vijftien geleden wel eens voorlas in het radioprogramma Music Hall van de VPRO kwam ik Wim de Bie tegen, die daar ook voorlas. Hij leek me een aardige man, zij het niet zo aardig als Maarten Biesheuvel.

Er is geen reden de verdiensten van Wim de Bie in twijfel te trekken, vooral zijn samenwerking met Kees van Kooten is ongeëvenaard, maar als publiek persoon alleen doet Wim de Bie mij denken aan een boerenknecht die in de war is.

Iemand zou tegen Wim de Bie moeten zeggen: ‘Wim, ga de koeien melken.’
Maar misschien gaat De Bie als mental coach het Nederlandse volk melken en dat lijkt me een zinvolle taak, want de uiers staan op springen.

Nu u aan ons hebt geopenbaard in de spiegel niet het genie te zien dat anderen in u zien, is mogelijk de tijd daar om uzelf een...