Ik ben de mening toegedaan dat ik voor honderd procent genetisch ben gedetermineerd. Het fenomeen vrije wil lijkt mij een uitvinding van de kerken, want zonder vrije wil immers geen schuld, geen boete, aflaten worden niet meer verkocht en de collectezakjes blijven leeg. Mijn vraag aan u is dus: waar vind ik het betoog van Richard Dawkins over hoe ik m’n genoom te slim af zou kunnen zijn?
Jaap Holvast

In zijn verhaal ‘Een verslag voor een academie’ laat Kafka een aap, genaamd Rode Peter, verslag doen van zijn transformatie tot mens of halfmens, dat is moeilijk te zeggen. Rode Peter noemt zichzelf ‘een vrije aap’. Al kan hij zijn ‘oude apenwaarheid’ alleen nog met ‘mensenwoorden’ schilderen. Deze Rode Peter zegt ook: ‘Door een inspanning die op deze aarde tot nu toe zijns gelijke niet heeft gevonden, heb ik het gemiddelde ontwikkelingsniveau van een Europeaan bereikt.’ Ook u hebt dat ontwikkelingsniveau bereikt en daarmee wil ik u feliciteren. Te meer daar de Nederlander bij...