Ik vermoed dat een kind uit de buurt thuis mishandeld wordt. Ik ken de moeder van school; hoe zal ik handelen?

Als u de moeder kent, ligt het voor de hand dat u haar hierop aanspreekt, al raad ik u aan dat op diplomatieke wijze te doen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zou het geen kwaad kunnen ook een gesprek met dat kind te voeren. Hebt u kinderen? Wellicht kunt u het kind in kwestie uitnodigen om eens bij u te komen spelen?

Als u na een gesprek met moeder en/of kind nog altijd het vermoeden hebt dat het bewuste kind mishandeld wordt, zult u moeten ingrijpen. In het algemeen geloof ik dat wij ons terughoudend moeten opstellen wanneer het gaat om andermans zaken, hier lijkt passiviteit mij ongewenst.

Mocht een gesprek met de moeder tot niets leiden, is het zaak dat u de school op de hoogte brengt van uw vermoedens. Het is dan aan de school om verdere stappen te ondernemen. Als de school dit nalaat te doen, moet u zelf iets ondernemen. Vraag uw huisarts bijvoorbeeld om...