Meneer Grunberg, ik raak nooit meer ontroerd. Hoe breng ik de ontroering terug in mijn leven?
J.M. uit H.

Sommige mensen klagen erover dat ze niet of nog maar moeilijk verliefd worden. (Misschien zou daar ook een viagratabletje voor moeten worden uitgevonden.) Verliefdheid, voor zover zij niet een bijzondere vorm van lust is, zou kunnen worden opgevat als een bijzondere vorm van ontroering, of een combinatie van beide. Hoopt u op een laatste verliefdheid?

Hebt u kinderen? Misschien kunt u een kind maken in een poging de ontroering terug te brengen in uw leven. Ik ken mensen die een kind hebben gemaakt in de ijdele hoop zich minder eenzaam te voelen.

Overigens is er niets op tegen zonder ontroering te leven. Ontroering kan een leidraad zijn voor moreel handelen, maar ontroering kan ook het tegenovergestelde effect hebben.
Ga eens een tijdje in een slachthuis werken. Wij weten dat de beul ontroerd kan raken door zijn eigen werk.

Steeds minder mensen blijken ironie te herkennen...