Inflatie maakt mensen met geld armer en mensen met schuld rijker. Uw oeuvre doet vermoeden dat u beurs en effectenmarkt volgt; ik veronderstel dat u belegt, misschien zelfs speculeert. Is dit zo? En heeft u wellicht een advies om het spaarsaldo van de burger middels belegging te beschermen, dit tegen de door vele economen verwachte snelle toename van de geldontwaarding? Persoonlijk heb ik reden tot zorg over de voorspelde depreciatie van onze munt. Voor de middellange termijn, wat in mijn geval (58) mijn oude dag inhoudt, vrees ik voor mijn koopkracht. Mijn middelen, die in principe een onbezorgde levensavond waarborgen, houd ik liquide aan op spaarrekeningen. Een pensioenvoorziening ontbreekt. Op dit moment ben ik dus kwetsbaar voor verder oplopende inflatie. Acht u bijvoorbeeld baar goud aanbevelenswaardig?
– Anoniem

Als ik een succesvol belegger was – zoals u vermoedt, speculeer ik inderdaad – was ik niet alleen een Mensendokter geweest maar ook een beursgoeroe.

Hierbij wat...