Mensen zijn in mijn ogen egocentrisch en egoïstisch. Gelooft u in altruïsme?
A. L. E. Amsterdam

Altruïsme is gebaseerd op het misverstand dat als ik tien euro aan een bedelaar geef en de bedelaar naar mij lacht, er geen sprake is van een transactie. Altruïsme bestaat omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat iemand tien euro over heeft voor een glimlach.

Het belangrijkste doel van hulpverlening is ervoor te zorgen dat de hulpverlener zich superieur kan voelen aan degene aan wie hij hulp verleent. Andere effecten van hulp zijn neveneffecten. Alle hulp gaat dus over macht.

Wij praten over altruïsme omdat wij vinden dat de waarde van bepaalde zaken niet in geld mag worden uitgedrukt. Is de zogenaamde mercy fuck altruïstisch?

Er kunnen dwingende morele redenen zijn om een ander bij te staan. Wie gehoor geeft aan deze oproep doet niet aan altruïsme; wat belangeloos lijkt, is dat meestal allerminst. Het is vreemd om het schijnbaar belangeloze zo te hoogachten. Alsof een transactie...