Om de macht te krijgen of te behouden, zal de politicus maatregelen moeten nemen die op korte termijn resultaat opleveren, maar op langere termijn het landsbelang juist schaden. Is er een andere vorm van democratie die u liever zou zien?

Om stemmen te winnen, moet een politicus een uitgekiende campagne voeren. Met de maatregelen die hij neemt, heeft zijn populariteit weinig te maken. Veeleer gaat het erom welke maatregelen hij belooft te nemen. Hoe vager zijn beloften, hoe groter het effect van die beloften, zie bijvoorbeeld Pim Fortuyn.

Uiteindelijk weegt het ‘gevoel’ het zwaarst. Mensen hadden een slecht gevoel bij Bush en een goed gevoel bij Obama. Dit gevoel staat betrekkelijk los van het beleid van beide presidenten. Wat die korte en lange termijn betreft, de econoom Keynes zei: ‘Op lange termijn zijn we allemaal dood.’ Het is niet meer dan redelijk dat een politicus het belang op korte termijn in de gaten houdt. Probleem is dat de meeste politici slechts geïnteresseerd...