Zag u Maxime Verhagen handen­wringend de buitenlandse regerings­leiders opwachten tijdens de Afghanistan-top? Die top werd hier ge­pre­sen­teerd als groot succes en gro­te verdienste van Nederland. Vindt u dat ook zo bespottelijk?
L.J. uit N.

Lang geleden wees een vriend mij erop dat schaamte niet minder absurd is dan trots. Waar­bij moet worden aangetekend dat trots, zodra het individuele trots overstijgt, vaak schadelijker gevolgen heeft dan schaamte. Het moet te wijten zijn aan het feit dat ik een Ne­der­lands paspoort heb dat ik meer schaamte voel voor Ne­der­land dan voor Luxemburg of Por­tu­gal. Hoe­wel ik nog nooit in Luxemburg-Stad ben geweest, heb ik zelfs romantische voorstellingen van die stad. Volgens ingewijden berusten die voorstellingen op een misverstand.

De gewoonte onder sommige Nederlanders om Nederland bespottelijk te vinden, is niet vrij van snobisme. Maar voor zover mijn geheugen reikt, zijn er altijd goede redenen geweest om de Nederlandse...