Eigenlijk verwacht ik geen oplossing en is dit meer een harteNkreet: ik ben timmer­man en sinds een maand vind ik echt geen klussen meer. Ik moet een uit­kering aan gaan vragen. Nou ja, mis­schien is de vraag dan: kunt u me opbeuren?
M. te R.

Als timmerman kunt u van een uitkering leven en daarnaast nog zwart bijklussen. Op de vraag of dit moreel te verantwoorden is, moet u zelf antwoord geven. Ik ben hier om u op te beuren. Eind jaren tachtig ontving ik een uitkering en ik werkte daarnaast als ‘administratieve oproepkracht’ voor de Neder­land­se Uit­geve­rij voor Handels­informatie en Adres­boeken. Het lukt me tot op de dag van vandaag niet me hierover schuldig te voelen. Wel heeft de sociale dienst in Am­ster­dam, nadat ik jaren later mijn praktijken ‘bekend’ had, me gevraagd een essay te schrijven over het illegaal ontvangen van een uitkering. Ik vrees dat deze goedmoedige tijden in Neder­land echt voorbij zijn, maar misschien vergis ik me.

In een essay over...