In VN verweet Midas Dekkers Nederlandse schrijvers dat ze achterlopen, omdat hun romans op Freudiaanse leest zijn geschoeid en Freud een oplichter was. Hij wil ethologische romans, waarin de wereld naar Darwinistisch model wordt verklaard. Wat vindt u hiervan?
S. te A.

Van schrijvers (en andere publieke persoonlijkheden) wordt verwacht dat ze boude uitspraken doen in interviews. Bijvoorbeeld dat alle schrijvers terroristen zijn of dat ze hun vrouw jarenlang hebben geslagen maar er tijdig mee zijn opgehouden. Sommigen zijn zo onverstandig die uitspraken te herhalen in hun werk. Midas Dekkers voelde zich ongetwijfeld verplicht – Dekkers is een aardige man – enkele smeu├»ge uitspraken te doen. Of hij Freud gelezen heeft, betwijfel ik.

Maar ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat het merendeel van de Nederlandse schrijvers geen letter Freud heeft gelezen. Dus die schrijvers zouden dan hun boeken baseren op het vulgaire residu van Freud dat aan de toog is blijven hangen....