Zou je nog eens de mythe van de monogame (erotisch getinte) liefde willen behandelen om de fundamentalisten, die zich ook onder de zogenaamde intellectuele progressieve middenklassers bevinden, van hun illusies te bevrijden?
M. te A.

Dit is geen vraag, veeleer een stelling waarvan uzelf niet zo zeker schijnt te zijn, anders zou u mijn hulp niet zoeken. Bovendien is het mij niet geheel duidelijk welke mythe u precies ontmaskerd wenst te hebben. Monogamie is een geloof en zoals wel vaker schuilt de aantrekkelijkheid van het geloof erin dat men zich zou kunnen vergissen. Net als alle religies kent monogamie praktische wetten. U kunt in monogamie geloven en af en toe zondigen, u kunt niet in monogamie geloven en toch stiekem hopen dat zij bestaat. De verleidelijkheid van God is dat Hij misschien, of waarschijnlijk, afwezig is. De verleidelijkheid van monogamie is dat zij er misschien niet is. Wij houden ons vast aan een vacuüm, sommigen wensen dat vacuüm te benoemen, anderen niet. U...