Vergelijkingen met nazi’s of Hitler, moeten die altijd mogen?
T.O. te W.

De discussie over het Midden-Oosten wordt al decennia vergiftigd met nutteloze holocaustmetaforen. In New Jersey dook onlangs een driejarig jongetje op dat door zijn ouders Adolf Hitler was genoemd. Ook dit zou een metafoor kunnen zijn.

Ik meen dat het onfatsoenlijk en moreel verwerpelijk is Israël of Amerika met nazi’s te vergelijken. Zoals het ook onfatsoenlijk is om de shoah te gebruiken als rechtvaardiging van Joodse paranoia. Maar dat iets onfatsoenlijk is, betekent nog niet dat het tot een veroordeling moet komen in een rechtbank.

Waar ligt de grens: mag je een persoon niet met Hitler vergelijken, maar wel met Stalin? Is Idi Amin toegestaan? Als de vergelijking met Mein Kampf verboden wordt, mag een heilig of minder heilig boek dan ook niet worden vergeleken met het befaamde antisemitische schotschrift De protocollen van de wijzen van Sion? Staat, hoe ongepast ook, de nazimetafoor gelijk aan het zaaien...