‘U kunt doktersromannetjes lezen en Mulisch tegelijkertijd trouw blijven,’ antwoordt u een lezer op een gewetensvraag. ik hoor van sommige kanten dat Hergé fout was in de Tweede Wereldoorlog ofwel lid was van een geheime sekte. Kun je dan de reporter Kuifje nog wel trouw blijven?
Pieter S. Meurs uit Diemen

Een monogame lezer is een slechte lezer. Dat om te beginnen. Maar een lezer die deze of gene schrijver ‘trouw’ wenst te blijven is onfatsoenlijk noch immoreel, hooguit angstig. In mijn jeugd heb ik alle Kuifjes zeven keer gelezen. Sommige schrijvers slaan hun vrouw, Mul­ta­tu­li bericht in zijn geschriften regelmatig dat hij daarvan werd beschuldigd, andere schrijvers bedriegen hun vrouw, dan zijn er schrijvers die hun vrouw doden. Dat alles is geen reden om hun boeken ongelezen te laten, zolang die boeken goed zijn. Bagatelles pour un massacre, Célines antisemitische schotschrift, zou geen aanleiding moeten zijn om Céline helemaal niet te lezen.

Al in mijn jeugd...