Ik moet een speech houden over de positieve effecten van de krediet-crisis, of breder nog, de hele economische crisis. Heeft u tips?
Roeland uit België

Op kerstavond dineerde ik met een econoom in New York. Hij zei tijdens het hoofdgerecht dat hij hoopte dat de kredietcrisis onze ideeën over groei zou veranderen. Daarmee bedoelde hij dat hij hoopte dat wij ons streven naar meer rijkdom zullen matigen. In plaats daarvan zouden we streven naar meer geluk. Ik deel zijn hoop niet. Zolang er nog een beetje leven in de mens zit, zal hij blijven verlangen naar meer god, meer geld en meer vlees, denkend: ‘Après moi le déluge.’
Er lijken twee opvattingen te bestaan over het bestrijden van deze crisis: sommigen zeggen dat we meer moeten consumeren, anderen zeggen dat we minder moeten consumeren.

Dan zijn er nog mensen die consumeren banaal vinden en met dédain over de consumptiemaatschappij spreken zoals vroegere generaties hoofdschuddend over ‘de huidige jeugd’ spraken. Mensen die het...